Témata diplomových a bakalářských prací

Josef Kufner <kufnejos@fel.cvut.cz>

Pokud máte o některé z témat zájem, napište mi a na něčem se domluvíme. Rozsah témat lze upravit pro bakalářské i diplomové práce. Použité technologie, alespoň ty klíčové, jsou pevně dané, neboť výsledky těchto prací jsou určeny k začlenění do většího celku.
Table of Contents

1 Grafický webový editor formulářů a uživatelského rozhraní

Prostudujte dostupné nástroje pro tvorbu a návrh uživatelských rozhraní. Vytvořte nástroj pro tvorbu formulářů a uživatelských rozhraní, který lze snadno integrovat do běžného HTML formuláře, a tedy i do libovolné webové aplikace.
Primárním výstupem editoru bude JSON struktura popisující vytvořené GUI. Tato struktura pak bude předána frameworku pro tvorbu GUI, to však je již mimo rozsah této práce.
Dalším výstupem bude mockup – černobílý, jakoby tužkou kreslený, náčrtek vytvořeného GUI s odkazy na ostatní mockupy, ne nepodobný tomu, co vytváří Pencil.
Editace probíhá na úrovni náčrtku bez požadavku na věrnou grafickou reprezentaci. Pokud to bude vhodné, použijte části existujících opensource produktů.
Podobné, avšak nevyhovující a příliš složité editory:

2 Automatické testování webových aplikací

Cílem je vytvořit nástroj, který prokliká webovou aplikaci bez jakéhokoliv zásahu uživatele/programátora. K dispozici má definice automatů, které tvoří model (ve smyslu M v MVC) a základní URL aplikace. Testující nástroj by měl najít správný odkaz či formulář a použít jej k vyvolání přechodu automatu v modelu. Následně pak zjistit, zda se operace povedla.
Jedná se o rozšíření bonusové úlohy na TVS. Prototyp by měl využívat tentýž framework. Téma zahrnuje i propagaci metadat o automatu skrz uživatelské rozhraní, aby testovací nástroj poznal, co vlastně má dělat.